Corona-crisis 23-03-2020

Op 23 maart 2020 heeft het KNGF Bestuur vastgesteld dat fysiotherapeutische behandeling van patiënten die geen symptomen van een coronabesmetting vertonen, niet meer zonder meer mogelijk is.

Behandeling is enkel nog mogelijk indien er een verwijzing van een (huis-)arts is en dat bij uitblijven van behandeling er irreversibele schade zal ontstaan. Het voorzetten van deze behandeling moet besproken zijn met de (huis-)arts. Dat betekent dus dat slechts in enkele gevallen er nog behandeld mag worden.

U kunt zich aanmelden voor behandeling. Wij plaatsen u op onze wachtlijst en zodra onze praktijk weer zal openen nemen wij contact op.

Voor de komende periode geldt het volgende:

  • Als u nog geplande fysiotherapie behandelafspraken heeft staan, wordt er contact met u opgenomen door ons. Wij inventariseren dan met u of het mogelijk is om de behandelafspraken om te zetten in een videoconsult.
  • De afspraken i.v.m. Functionele Neurologische Stoornis (FNS) worden omgezet naar een videoconsult. Vooraf wordt er contact met u opgenomen.

Voor nieuwe afspraken geldt het volgende :

Voor Brainspotting geldt het volgende:

  • Brainspotting en kunnen (tot nader order) wel doorgaan, al zal de norm van 1,5 meter afstand strikt worden gevolgd. Indien u onze praktijk bezoekt wordt u dringend verzocht bij binnenkomst uw handen te wassen in het toilet.